Najnowsze aktualności

31 maja 2023

Pracownicy PANS uczą się weryfikacji autentyczności dokumentów cudzoziemców.

Pracownicy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych mieli wyjątkową możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia kompetencji poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu Weryfikacji autentyczności dokumentów cudzoziemców w ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” nr POWR.03.05.00-00-z100/18 realizowanego przez PANS. Szkolenie przeprowadził mjr Dariusz Broda, biegły sądowy w dziedzinie kryminalistycznych badań… Czytaj więcej »

24 maja 2023

Zaproszenie do udziału w projekcie „Uczelnia dostępna – PWSW”

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kadry administracyjnej i zarządzającejoraz kadry dydaktycznej PANS do udziału w projekcie „Uczelnia dostępna – PWSW” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenia:… Czytaj więcej »

13 lutego 2023

UWAGA – REKRUTACJI kadry PANS do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Uczelnia dostępna – PWSW” została przedłużona do 24 lutego 2023!

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ogłasza przedłużenie rekrutacji kadry administracyjnej i zarządzającąoraz kadry dydaktycznej PANS do  udziału w projekcie „Uczelnia dostępna – PWSW” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenia: Szkolenia kadry administracyjnej… Czytaj więcej »

10 lutego 2023

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza Kadrę administracyjną PANS na bezpłatne szkolenia.

      Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu            zaprasza Kadrę administracyjną PANS na     bezpłatne szkolenia z zakresu:   Podstawy budowania aplikacji w WEBCON BPS Analiza wymagań biznesowych I projektowanie aplikacji w WEBCON BPS     w ramach projektu    „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej… Czytaj więcej »